müzakirə

müzakirə
is. <ər.> Hər hansı bir məsələ ətrafında müəyyən mülahizə və nəticəyə gələrək qərar çıxarmaq üçün bir yerdə oturub danışıq aparma, fikir mübadiləsi etmə. Dissertasiyanın müzakirəsi. – <Şərif:> Ocaqqulu dayı, onları müzakirədə danışarıq. C. C.. Bir çox danışıq və müzakirələrdən sonra razılıq əmələ gəldi. S. H.. Müzakirə etmək – hər hansı bir məsələni və ya işi həll etmək və müəyyən qərara gəlmək üçün fikir mübadiləsi etmək. Qərarın layihəsini müzakirə etmək. – Bu maddələri briqadalardan tutmuş mədənlərə qədər hər yerdə müzakirə ediblər. M. Hüs.. Müzakirə olunmaq – haqqında iclasda, müşavirədə və s. -də danışılmaq, fikir mübadiləsi yeridilmək. Məhsul hazırlığı, taxıl biçini müzakirə olundu. Ə. Vəl.. Müzakirəyə qoymaq – müzakirə etmək üçün məsələni iclasa qoymaq. <Həsənqulu bəy:> Həzərat! Gəlin bu məsələni müzakirəyə qoyaq. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • müzakirə — ə. 1) bir məsələ haqqında fikir mübadiləsi; 2) şagirdin öyrəndiyi dərsi danışması …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məsələ — is. <ər.> 1. Həll olunması, yerinə yetirilməsi lazım olan iş. Təkcə müəllim məsələsi olsaydı, . . Rüstəm kişi qırx kilometr yolu keçib rayona getməzdi. M. İ.. <Qız> vacib bir məsələ ardınca gedənlər kimi gedirdi. M. C.. // Üzərində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • danışıq — is. 1. Şifahi fikir mübadiləsi; söhbət. O barədə bu gün danışıq olacaq. Aralarında ciddi danışıq oldu. – Danışıq dananı qurda verər. (Məsəl). <Güldəstə:> Ata, mən danışığının hamısını eşitdim. Ə. H.. // Danışma, söhbət etmə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərar — 1. is. <ər.> 1. Bir məsələni müzakirə etdikdən sonra, hamı tərəfindən çıxarılan nəticə; qətnamə. Qərar layihəsi. Qərarı müzakirə etmək. Qərar vermək (qoymaq) – bir şeyi müzakirə etməkdən, yaxud bir şey haqqında düşündükdən sonra müəyyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mətrəh — ə. 1) atılan yer; 2) müzakirəyə qoyulan, müzakirə edilən (məsələ haqqında) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • götür-qoy — is. Mülahizə, fikir, məsləhət, müzakirə. Bir çox götür qoydan sonra qızlar səpini qurtaran kimi Xanpərinin sahəsinə getməyi qərara aldılar. Ə. Vəl.. Bütün bu tərəddüdlər və götür qoylardan bezikən Sona, çarşabına bürünüb həyətdən çıxdı. Ə. Ə..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gündəm — is. 1. Həll edilməli, müzakirə edilməli məsələlər. 2. Müəyyən bir yığıncağın müzakirə edəcəyi məsələlərin siyahısı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iclas — is. <ər.> Bir məsələni müzakirə etmək üçün hər hansı bir təşkilat üzvlərinin bir yerə yığılması; yığıncaq. Fəallar iclası. Valideynlər iclası. İclas salonu. – O günün sabahı iclasdan əvvəl qurultay binasında təşkil edilmiş . . sərgini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irəli — z. 1. Hərəkətin istiqamətinə görə qabağa, qabaq tərəfə (geri əksi). İrəli yerimək. İrəliyə addımlamaq. İrəli çıxmaq. İrəli sürmək. – Qaraca qız isə irəli gəlib öz dostunun zəhərlənmiş qanını sorur. S. S. A.. Kəhər yerindən dördnala sıçrayıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”